Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

29 mars 2011

Häv byggstoppet i Linköping

Den åttonde mars i år skickade byggherrarna, Botrygg, HSB, JM, Kärnhem, Riksbyggen och Stångåstaden en skrivelse till miljöminister Andreas Carlgren. I skrivelsen begär man ett klarläggande av staten för att slippa de produktionsstopp som uppstår på grund av statens olika tolkning av flygbuller i samband med byggande.
Konflikten mellan, å ena sidan, kommunens planer på bebyggelse och å andra sidan en fungerande flygtrafik i flygets huvudstad, är ett dilemma för alla inblandade.

Boverket eller Naturvårdsverket
De gamla statliga riktlinjerna för buller fungerade inte i kommunen vid detaljplanering av områden i närhet till flygverksamhet. Reglerna för hur riktvärden ska tillämpas har tidigare varit oklara och utvecklingen av Saabs verksamhet och Linköpings flygplats skulle också kunna hotas på längre sikt med de gamla riktlinjerna.
Förra året dök Boverkets handbok upp som en lösning på problemet. I huvudsak innebär de allmänna råden att man lindrar kraven på flygbullerhänsyn i utemiljöer. Råden var utformade med hänsyn till Linköpings och andra kommuners behov av att kunna utveckla sina befintliga städer med nya bostäder och samtidigt skapa större trygghet för den långsiktiga verksamheten vid flygplatsen.

En annan tolkning
Det statliga Naturvårdsverket har dock en annan och tuffare tolkning än vad Boverket har och det är något som retat upp ansvarig politiker i Linköping Muharrem Demirok. Kommunalrådet Demirok har sympati för byggherrarnas agerande och han har även förståelse för det faktum att Saab ofta överklagar detaljplaner.
– Jag har inga problem med att Saab agerar som de gör. Problemet för oss är att frågan hamnar mellan två stolar. Här har vi två statliga institutioner, Boverket och Naturvårdsverket och de har tyvärr olika uppfattningar. Det är olyckligt att staten inte kan bestämma sig för vilken fot de ska stå på och det drabbar vår kommun, konstaterar Muharrem Demirok bekymrat.
– Jag tycker att det är jättekonstigt att staten å ena sidan lägger beställning på en utvecklad militär flygverksamhet men samtidigt vill man inte ge den staden, där flygproduktionen har sitt säte, förutsättningar för att utvecklas på ett hållbart sätt.
– Det här ställer till stora besvär för oss i kommunen att den ena handen inte känner till vad den andra gör i staten. Jag är väldigt besviken på det sätt som Carlgrens departement valt att hantera den här frågan.


Linköpings Tidning 2011-03-29

15 mars 2011

Botrygg är med och omvandlar Övre Vasastaden

Området vid Industrigatan i Övre Vasastaden är ett eftersatt och lite lätt ”sunkigt” område idag.
Men nu kommer det snart att hända en hel del i stadsdelen.
Rivning har redan inletts av byggnader och snart kommer sex stycken olika byggherrar att i en första etapp bygga nästan 900 nya bostäder i form av bostadsrätter och hyresrätter.


Byggherrarna

 Det är byggherrarna Botrygg, HSB, JM, Kärnhem, Riksbyggen och Stångåstaden som under en period kommer att samverka och bygga, när det blir färdigbyggt, över 2 000 nya bostäder. I området kommer det också att beredas plats för grönområden, butiker, kontor och service i området.

Startade redan 2002
Övre Vasastan kommer att ändra skepnad totalt i den kommande byggnationen och det hela började när Botryggs vd Michael Cocozza tog en kommunal kontakt redan i juni 2002.
Sedan låg det stilla några år för att sedan skjuta fart igen under 2009. Botrygg startade med att köpa de privata fastigheterna som ligger vid Industrigatan och bolaget kommer där att bygga ungefär 500 lägenheter av de planerade 900 bostäderna.
Det är inte enbart sex olika byggherrar som ska samsas utan man har dessutom anlitat 13 olika arkitektkontor för att säkerställa en mångfald i det nya bostadsområdet.
Första delen av byggnationen kommer att innefatta fem till sju kvarter där det ska finnas både högre huskroppar med fjorton våningar och lägre hus med fyra våningar.
Övre Vasastaden består av två kvarter, Alnen och Automaten och det sträcker sig på södra sidan av Industrigatan från Östgötagatan ända upp till Bergsrondellen.
Det är byggherrarna Botrygg, HSB, JM, Kärnhem, Riksbyggen och Stångåstaden som under en period av fem till sju år kommer att bygga knappt 900 bostäder med en fördelning av cirka 350 hyresrätter och resten bostadsrätter.
Linköpings Tidning 2011-03-15

9 mars 2011

Om fem år är Industrigatan inte sig lik - Botrygg startar byggnationen 2012

Om några år kommer inte övre Vasastaden att vara sig lik. På tisdagen samlades byggherrar, arkitekter och representanter från kommunen för att diskutera förberedelserna inför byggstarten.


Rivningen av Soffgruppens möbelhus har redan startat
Projektet Övre Vasastaden har diskuterats under många år. Nu börjar byggstarten närma sig. Redan denna månad kommer de första förberedande arbetena för det stora byggprojektet att påbörjas.

- Det är ett intimt samarbete mellan byggherrarna för att få ihop projektet. Men det kommer inte att dra igång så mycket fysiskt innan sommaren, säger Bill Ericsson, avdelningschef på stadsbyggnadskontoret.

Redan börjat riva Först ska detaljplanen godkännas, vilket kommer att ske någon gång efter sommaren. Men redan i början av sommaren kommer den att ställas ut för allmänheten. Bill Ericsson räknar sedan med att byggandet kan komma igång efter årsskiftet. Men inget hindrar att det börjar rivas innan dess. Man har redan påbörjat rivningen av Soffgruppens möbelhus vid Industrigatan.

Under en period av fem till sju år kommer övre Vasa­staden i en första etapp söder om Industrigatan att utökas med närmare 900 bostadsrätter och hyresrätter samt butiker och kontorslokaler. Sammanlagt sex byggherrar är involverande i projektet: Botrygg Bygg, JM, Kärnhem, Riksbyggen, HSB och Stångåstaden.

"För ung och gammal" Botrygg Bygg AB, som står för över hälften av de byggen som planeras, planerar för 500 lägenheter. De kommer att vara jämt fördelade mellan hyresrätter och bostadsrätter.

- Det blir ett brett utbud, både lägenheter för ungdomar och äldreboenden. Vi hoppas kunna börja bygget nästa vår, säger Michael Cocozza på Botrygg Bygg.

Övre Vasastadens förvandling kommer att ta sin början i kvarteret Automaten vid korsningen Industrigatan och Östgötagatan, och sedan fortsätta västerut längs med Industrigatan. Första etappen i projektet kommer att omfatta sex till sju kvarter fram till där Auktionshuset Gomér & Andersson vid Mellan­gatan och söderut mot Sveagatan med ytterligare fem huskroppar söder om Slöjdgatan.

Ska sticka ut Enligt de sex byggherrarna ska Övre Vasastaden inte bara bli en ny del av innerstaden, utan även "ett område som sticker ut från mängden, som ger plats för såväl konsten som mångfalden". Deras ambition är att utformningen ska ske så att god jämställdhet, integration och trygghet uppnås.

Östgöta Correspondenten 2011-03-09

8 mars 2011

Botrygg skapar ny stadsdel med hundratals hyresrätter i Linköping tillsammans med fem andra byggherrar

Inom de närmaste fem till sju åren bygger olika företag cirka 900 nya bostäder i övre Vasastaden i Linköping. Botrygg och Stångåstaden bygger bland annat cirka 350 nya hyreslägenheter.

Det ska hända mycket i området, med nya butiks- och kontorslokaler, bostadsrätter samt hyreslägenheter.
Övre Vasastaden består av två kvarter, Alnen och Automaten. Området sträcker sig på södra sidan av Industrigatan från Östgötagatan fram till Bergs¬rondellen. Första etappen i projektet kommer att omfatta sex till sju kvarter i områdets östra delar fram till nuvarande Auktionshuset vid Mellangatan.
Det blir mest nya bostadsrätter men inte enbart. Botrygg Bygg AB i Linköping är största byggherre i området och har för avsikt att bland annat bygga 250 hyreslägenheter från och med nu och fram till 2016. Kommunägda AB Stångåstaden bygger 100 hyreslägenheter med start 2013.
På tisdagen bjöd samtliga byggherrar in till en informationsträff i Stångåstadens lokaler i Tornet i Tornby. Förutom Botrygg och Stångåstaden medverkar HSB, JM, Kärnhem och Riksbyggen också till byggandet och de stora förändringarna i övre Vasastaden.
Samtliga, alla herrar, som representerade bolagen talade om hur väl samarbetet fungerat och om de stora visionerna för området.
– En helt egen stadsdel ska det bli och vi vet att en del vill ha hyreslägenheter och andra bostadsrätter, säger Lars Hagman på JM.
Ingen har gått ut och undersökt intresset hos presumtiva bostadsköpare eller hyresgäster.
– Men vi vet att det är ett bra område, säger Anders G Jacobsson på Riksbyggen.

Det finns en film framtagen över området och Michael Cocozza på Botrygg tror att det ska göra framtidsvisionen tydligare för dem som vill bo där.
– Så här kommer jag att bo, kan man se, säger han.
Sedan 2002 har diskussionerna pågått med kommunen, Botrygg och med flera andra byggintressenter. Cocozza hänvisar till sitt eget tålamod på frågan om hur man lyckas nå ända fram.

Husen blir mellan 4 och 14 våningar höga och lägenheterna blir i varierade storlekar, företrädesvis förmodligen med öppen planlösning men med viss valfrihet. Gator ska förändras, lekplatser anläggas och hela området förvandlas.

– Det ska bli en levande och trygg stadsdel, säger Lars Hagman.
Hem & Hyra 2011-03-08