Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

17 maj 2012

Öka konkurrenstrycket inom bostadsproduktionen

VD för Botrygg AB: Regeringens fokus på ett antal strukturformer i syfte att stärka konkurrensen och ge fler valmöjligheter på bostadsmarknaden är bra. Hela detta politiska program syftar till att förbättra bostadsmarknadens funktion som en marknad och det är bra. Huvuduppgiften nu för en marknadsinriktad bostadspolitik borde vara att öka bostadsbyggandet.

Läs mer i Michael Cocozzas inlägg på Newsmill >>>