Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

18 juli 2014

Botryggs rapport från bygget juli: Övre Vasastaden, AffärskvarteretBotryggs första av totalt tre kvarter i Övre Vasastaden kommer att bestå av tre fastigheter med 239 lägenheter fördelat på 88 hyresrätter och 151 bostadsrätter. Vi bygger även en livsmedelsbutik samt ett flertal mindre lokaler i markplan. Genom att dela upp kvarteret på flera olika arkitekter har varje fastighet fått sitt eget unika utseende och kvarteret en mångfald som passar in i Vasastadens befintliga varierande bebyggelse. På bygget har vi äntligen avslutat den omfattande marksaneringen efter Star Tvätten och påbörjat sprängningsarbetet. Nästa månad startar vi arbetet med grunden medan vi denna månad fortsätter med grovschaktning och spontning. Planerad start för inflyttning är förlagd till våren 2016.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/affarskvarteret/

16 juli 2014

Botryggs rapport från bygget juli: SeminarieträdgårdenMed Engelska skolan som närmsta granne bygger Botrygg ett tryggt boende i centralt läge för dig som är 50+. Sammanlagt så blir det 30 lägenheter; alla med egen tvättmaskin, hiss i varje trapphus och garage i källaren. I samma kvarter uppför vi även en förskola, idrottshall och restaurang. Med inflyttning i slutet av sommaren så är det mycket som sker på bygget just nu. I bostadsdelen har vi startat monteringen av smidesräcken och trappor. I lägenheterna i trapphus ett lägger vi klinker och parkett samt monterar kök medan vi i trapphus två har börjat spackla och måla. Förskolan är snart färdig för inflyttning, en del mindre arbeten återstår som montering av beslag och lister samt viss mattläggning.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/kv-adjunkten/

Botryggs rapport från bygget juli: Kvarteret Krogen
Nu har vi påbörjat förarbetet inför etapp två i kvarteret Krogen med schaktning av jordmassor och sprängning av berg. Det nya bostadskvarteret ligger centralt i Norrköping med närhet till både Resecentrum, Campus Norrköping samt Industrilandskapets utbud av kultur och butiker. Totalt så kommer vi att bygga 130 hyres- och bostadsrätter fördelade på två etapper. Vi startade bygget av etapp ett i höstas och nu pågår montering av fönster och ventilation samt väggarna på den översta våningen. Förutom lägenheter så bygger vi även ett garage under gården samt ett flertal lokaler i markplan.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/kvarteret-krogen/