Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

10 december 2012

Botrygg bygger 100 nya hyresrätter i Göteborg

Framtidens Selma

Fastighetskontoret i Göteborgs stad meddelade att de beslutat att tilldela Botrygg markanvisning för 100 nya hyresrätter vid Selma Lagerlöfs Torg i Göteborg. Markanvisningen skedde i konkurrens med 10 andra byggherrar under hösten 2012.

Selma Lagerlöfs Torg är beläget på Norra Hisingen och ligger ca 5 km från Göteborgs Centrum. Byggnationen kommer att utgöra den första etappen i områdets omvandling och omfattar sammanlagt ca 320 nya bostäder. Förutom Botrygg AB anvisades mark till Förvaltnings AB Framtiden samt Riksbyggen.

Den första omvandlingen omfattar själva torget med nya centrumkvarter samt en ny entrépunkt och torgbildning ut mot Litteraturgatan i väster. Markanvisningarna skapar möjlighet att bygga cirka 500 nya bostäder främst i flerbostadshus, 6000 – 8000 kvm lokalyta för handel, cirka 3300 kvm lokalyta för kontor och cirka 6000 kvm lokalyta för kultur, idrott och annan verksamhet. Både hyresrätter och bostadsrätter kommer att byggas inom området.

Illustration: Framtidens Selma av White arkitekter

4 december 2012

Farkost har anlagt vid Botryggs nybyggda skola

Invigning

Till höstterminen 2012 flyttade Montesoriskolan in i nybyggda lokaler i Ekhaga i Linköping. Skolan, som uppförts av Botrygg AB, är en del i utvecklingen av kv. Tandkronan i Ekhaga.

Efter en skisstävling bestående av tre konstnärer beslutades att Mattias Åkesson fick erbjudandet om att skapa skolans konstnärliga utsmyckning. Konstverket, som är en skulptur i trä och metall, kallas Farkosten och Utsikten och står nu på plats utanför skolan.

Mattias beskriver konstverket som en lek med förväntningar och vad som är vad. Varför har skolan knutits fast i en stolpe? Är skolan ett hus eller är det något annat? Varför är världen upp och ner i kikaren? Mattias vill med konstverket bejaka viljan att se flera möjligheter och tänka tvärtom, eller upp och ner.

Den 4 december var det invigning av skulpturen och alla elever samt kommunens konstansvarige Christer Fällman deltog. Efter en kort ceremoni då invigningsbandet klipptes bjöds det på godis till alla barnen.

     
     

12 november 2012

Botrygg ger plats för laglig graffiti

Graffitimålning

Östergötlands museum driver i samarbete med Linköpings kommun och Botrygg ett graffitiprojekt i Linköping. Som ett led i detta har Botrygg upplåtit företaget Centralplåts fasader vid Industrigatan för laglig graffiti. Där har unga graffitimålare fått chans att utöva sin konst på en 500 kvm stor vägg. Förutom detta sponsrade Botrygg även projektet med färg för 5 000 kr.

Erbjudandet om den lagliga väggen kom i mitten av oktober och har tagits väl emot av unga graffitimålare som nu prytt väggarna med flertalet målningar.

- Mitt budskap till stans klottrande unga är: sluta klottra, mejla mig i stället så får ni betalt och era konstverk kommer att synas i stan, säger konstintresserade Cocozza, VD på Botrygg AB.

Fastigheten där Centralplåt ligger är en del i omvandlingen av Industrigatan och huset kommer att rivas under februari 2013.

Nedan visas ett urval av de målningar som numera pryder fastigheten.

     
      

29 oktober 2012

Detaljplan antagen för nybyggnation i Övre Vasastaden i LinköpingDen 23 oktober 2012 antog kommunfullmäktige i Linköping den nya detaljplanen för Övre Vasastaden. Arbetet med planen, som startade för ca 10 år sedan, medger nybyggnation av ca 900 bostäder i området. Nybyggnationen innebär att Linköpings innerstadsgräns flyttas ut och staden får ett nytt ansikte mot norr.

Botrygg kommer under 2013-2017 uppföra ca 500 nya lägenheter i Övre Vasastaden. Lägenheterna kommer vara fördelade på hyresrätter samt bostadsrätter. Arbetet med kvarterens utformning påbörjades i mars 2010 i en grupp tillsammans med åtta arkitektkontor och tre landskapsarkitekter. Tillsammans bebygger de Övre Vasastaden med nya bostäder, butiker och kontor.

Planerad byggstart för Botryggs första kvarter är hösten 2013.

Se mer information om Botryggs nybyggnation i området här >>>

17 oktober 2012

Konsten tar stor plats på Flöjtgatan 41


Botryggs konstsatsning fortsätter och senast ut i ledet att smyckas var Botryggs nybyggda fastighet i Ullstämma i Linköping. För utsmyckningen stod två mycket välkända östgötakonstnärer; Bertil Almlöf, som ansvarade för den invändiga konsten, samt Karin Almlöf som ansvarade för den utvändiga utsmyckningen. Konstsatsningen i fastigheten har fått mycket positiva reaktioner från boende såväl som personal och besökare.

Flöjtgatans omsorgsboende tillträdde fastigheten under sommaren 2012. Gruppboendet har tio lägenheter, gemensamt kök och allrum samt personalrum. Lägenheterna är 46 kvm vardera och består av sovrum, kök, vardagsrum samt egen uteplats.

Se samtliga konstverk i fastigheten i Botryggs konstgalleri >>>

11 oktober 2012

Väggen som väntar på färg

På 500 kvadratmeter vägg på Industrigatan ska unga graffitimålare ges chans att utöva sin konst lagligt. Östergötlands länsmuseum, Linköpings kommun och Botrygg står bakom projektet.

Läs mer i Corren >>>


8 oktober 2012

Ny stadsdel får miljöprofil

Om några år står Linköpings nya stadsdel - Övre Vasastaden - färdig. Det blir en stadsdel med uttalad miljöprofil.

Läs mer i Corren >>>

Så blir första etappen av Övre Vasastaden

Se nyhetsinslag på TV 4 Linköping >>>

Linköpings nya ansikte mot norr

Ett modernt stadsbyggnadsprojekt med högklassig arkitektur. Det kännetecknar Övre Vasastaden i Linköping. Sex byggherrar, tretton arkitekter och Linklöpings kommun har samarbetat för att skapa en ny stadsdel som skapar en brygga mellan den gamla och nya staden.

Läs mer på Fastighet & Bostadsrätt >>>

Saab slutar att överklaga

Saab i Linköping har bestämt sig för att sluta överklaga alla ärenden som rör bostadsbyggen som utsätts för flygbuller. Det innebär att projekt Övre Vasastaden blir verklighet snabbare än väntat.

Läs mer i Corren >>>

Arenan klarade första inspektionen

Linköpings nya fotbollsarena kommer vara en är en av spelplatserna för dam-EM nästa sommar. Ett europamästerskap ställer höga krav på arenorna olika funktionaliteter och utrymmen för både funktionärer, åskådare och media. En grupp på 25 personer från UEFA och Svenska Fotbollsförbundet är just nu ute på en rundresa i Sverige för att kolla på de olika spelorternas anläggningar.

Läs mer i Linköpings Tidning >>>

Säkert att ha EM i Linköping

På onsdagen besökte Uefa för första gången Linköpings nya arena inför damfotbolls-EM 2013.

Läs mer i Corren >>>

10 september 2012

Höga boendevärden hos Botrygg

Branschindex bostäder genomför i samarbete med Aktiv Bo årligen en enkätundersökning om förvaltningskvalitén hos landets hyresvärdar där resultatet baseras på hyresgästernas enkätsvar. 2011 vann Botrygg förstapris i storleksklassen 1-1999 lägenheter och även 2012 visar på mycket goda resultat. Botryggs hyresgäster är nöjda med sitt boende och 2012 får företaget 86 % kundnöjdhet i undersökningen. Detta innebär en höjning gentemot 2011 års resultat med knappt 2 %. 

Utvecklingsarbetet fortsätter dock i syfte att få en ännu bättre service till våra kunder. Kom därför gärna med synpunkter på  vad vi kan göra bättre till info@botrygg.se


Michael Cocozza, VD på Botrygg - Korruptionen inom byggsektorn

"Det som behövs är ändringar i lagstiftningen som bygger in effektiva hinder mot korruption i styrsystemen för kommuner och deras upphandling av lokaler, entreprenader och markförsäljningar.  Det är systemförändringar som införandet av LOU, lagen om offentlig upphandling, på sin tid som måste till för att stävja mutbrotten”, skriver Botryggs vd Michael Cocozza.

Läs mer i Michael Cocozzas debattartikel i Byggindustrin >>>

21 augusti 2012

Bostadsbristen kräver kraftfulla åtgärder

Regeringens strategi för att hanterar bostadsbristen missar problematikens kärna. Nyproduktionen behöver i stället stimuleras via skatterabatt i höstbudgeten, skriver Michael Cocozza i ett svar till bostadsminister Stefan Attefalls inlägg den 10 augusti.

Läs mer i Michael Cocozzas debattartikel i Corren >>>

28 juni 2012

Skattesystemet missgynnar hyresrätterna

Regeringens fokus på att förbättra bostadsmarknadens funktion som en marknad är bra. Men regeringen missar den centrala frågan om bostadsbristen. Huvudorsaken till bostadsbristen är en fundamental obalans i skattesystemet. Inför en skatterabatt för produktion av hyresbostäder som motsvarar kostnaden för moms.

Läs mer i Michael Cocozzas inlägg på Newsmill >>>

21 juni 2012

Krafttag behövs mot korruptionen

VD för Botrygg AB: Statskontoret har nyligen kommit med en utredning angående förekomsten av korruption i kommuner och landsting. Korruption kan ses som ett sätt att förhindra marknadens funktion i den meningen att bästa mix av pris och kvalitet inte får genomslag i offentliga upphandlingar eller försäljningar.

Läs mer i Michael Cocozzas inlägg på Newsmill >>>

7 juni 2012

Första spadtaget för 39 nya vårdbostäder i Ekhaga, Linköping


Vårdbostäderna är den tredje etappen i Botryggs nybyggnation inom kv. Tandkronan i Ekhaga. Tidigare har en förskola byggts och för tillfället uppförs även en skola/förskola som ska förhyras av Montessoriskolan.

Vid det första spadtaget för projektet som ägde rum måndagen den 4 juni medverkade Jan-Willy Andersson, ordförande i äldrenämnden. På plats fanns även Karolina Odén (projektledare för vårdbostäderna), Muharrem Demirok (ordförande i teknik och samhällsbyggnadsnämnden), Madeleine Bergström (lokalplanerare) samt Ami Friberg (lokalplanerare).

Sammanlagt ska 39 vårdbostäder byggas fördelat på fyra plan. På det femte planet kommer 5 trygghetsbostäder att uppföras. Byggnaden omfattar totalt ca 3 500 kvm och kommer även att innehålla gemensamma kök och samvarorum på samtliga avdelningar samt personalutrymmen på nedre plan.

Botrygg erhöll projektet genom en upphandling år 2011.


17 maj 2012

Öka konkurrenstrycket inom bostadsproduktionen

VD för Botrygg AB: Regeringens fokus på ett antal strukturformer i syfte att stärka konkurrensen och ge fler valmöjligheter på bostadsmarknaden är bra. Hela detta politiska program syftar till att förbättra bostadsmarknadens funktion som en marknad och det är bra. Huvuduppgiften nu för en marknadsinriktad bostadspolitik borde vara att öka bostadsbyggandet.

Läs mer i Michael Cocozzas inlägg på Newsmill >>>

20 april 2012

Botrygg erhåller markanvisning för hotell/lägenhetshotell i Älvsjö Centrum
Botrygg har anvisats mark i Älvsjö Centrum för nybyggnation av hotell/lägenhetshotell.  Det nya hotellet planeras ha runt 130-150 rum och ska byggas mittemot Stockholmsmässans lokaler i Älvsjö.

Hotellet föreslås bli en accentbyggnad med 16 våningar som ska markera entrén till Älvsjö. Den slutliga utformningen är dock ännu inte klar då det för tillfället pågår ett parallellt skissuppdrag för landmärket. Medverkande arkitektkontor är White, Kjellander & Sjöberg samt Nyréns.

”Det är en inspirerande uppgift att få bygga det landmärke som ska markera Älvsjö Centrum. En plats som i dagsläget är oförtjänt anonym med tanke på dess mycket strategiska läge. Vi ser en stor potential i den nya stadsdel som håller på att ta form runt omkring mässområdet.”
-Adam Cocozza, VD Botrygg Stockholm

Centrala Älvsjö är ett av Stockholms stadsutvecklingsområde och ingår även i ”Vision för Söderort”. Här planeras bland annat för ca 600 nya bostäder och ett nytt resecentrum tillsammans med SL.

30 mars 2012

Första bullerdomen klar

Nu har den första domen, i en för Linköpings kommun viktig fråga, avkunnats av Mark- och miljödomstolen. Frågan berör flygbuller och de överklaganden på detaljplaner och bygglov som det medför. Den första domen i frågan blev till Botryggs och förskolan Bullerbyns fördel - förskolan får behålla sin verksamhet.  

Förskolan Bullerbyn har sedan 1990 haft sina verksamheter i fastigheten Kasinot 5 på Lindesbergsgränd 11 i Tannefors, Linköping. Fastighetens ändrade användning, från bostadshus till förskola, har sedan dess beviljats genom tillfälliga bygglov som förlängts var femte år. 

När det återigen var dags för ny ansökan beslutade hyresvärden Botrygg Fastigheter HB samt verksamheten Föräldrakooperativet Förskolan Bullerbyn att istället ansöka om permanent bygglov, något som överklagades av SAAB.  Motiveringen var för höga bullernivåer i området, då främst flygbullernivån.

Länsstyrelsen i Östergötland beslutade att bygglovet skulle upphävas, något som sedan överklagades till Mark- och Miljödomstolen. Domstolen har nu beslutat att det inte är bevisat att stadsdelen är utsatt för så mycket buller som det påstås samt att bygglovet för förskolan ska gälla.  

Läs mer i följande artiklar:

22 mars 2012

Färdigställd nybyggnation i Henriksdalshamnen, Stockholm


I Henriksdalshamnen i Hammarby Sjöstad i södra delarna av Stockholm har Botrygg uppfört tre fastigheter, hus 1 som består av 52 hyresrätter och hus 2 samt 3 (på bilden ovan) som består av 44 bostadsrätter. I fastigheten finns även restaurang Pong som ligger vackert belägen närmast piren med sjöutsikt åt flera håll.  

Husen ligger med direkt närhet till Hammarby sjö och den 700 meter långa nybyggda kaj som har uppförts i området. Hammarby Sjöstad har under åren utvecklats till en levande stadsdel med ett brett utbud av restauranger och barer som få områden kan konkurrera med. 

Botrygg har i arkitekturen fört Sjöstadens karaktär vidare med stora glasytor, öppna planlösningar och generösa balkonger. Lägenheterna är inredda med samma höga standard som i Botryggs övriga nybyggda fastigheter. Detta innebär trägolv i samtliga rum, helkaklade badrum med klinkergolv samt vitvaror av hög kvalitet. 

6 februari 2012

Botrygg uppför nya vårdbostäder i Ekhaga

På uppdrag av Linköpings kommun har Botrygg i konkurrens erhållit uppdraget att bygga nya vårdbostäder i Ekhaga i Linköping. Vårbostäderna kommer att ligga på kv. Tandkronan, den fastighet där Botrygg under 2010 uppförde en förskola och i dagsläget bygger en skola/förskola.

Byggstart är beräknat till 1 maj 2012 och byggnaden ska sedan stå klar 1 maj 2013.

Byggnaden kommer att bestå av 39 vårdbostäder för äldre fördelade på fyra plan. Varje plan kommer även att innehålla gemensamhetslokaler såsom allrum och kök. Lägenheterna är drygt 20 kvm och består av hall, rum, badrum samt balkong.

På tomten, som angränsar till ett naturområde, kommer det att finnas bland annat boulebana, fruktträd, bärbuskar och växtplanteringar.