Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

18 juli 2016

Botryggs rapport från bygget, juli: Mellinge, Hovsta och Mosås

Strax utanför Örebro bygger vi tre gruppboenden. Denna månad fortsätter arbetet med målning och monteringen av undertak i Mellringe medan montering av innerväggar samt dragning av el och avlopp har startat i Hovsta. I Mosås är grunden lagd och resning av stommen har påbörjats. För mer information om projekten se: Mellringe: http://www.botrygg.se/nyproduktion/aktuella-projekt/orebro/mellringe/ Hovsta: http://www.botrygg.se/nyproduktion/aktuella-projekt/orebro/hovsta/ Mosås: http://www.botrygg.se/nyproduktion/aktuella-projekt/orebro/mosas/

Botryggs rapport från bygget, juli: Linköpings Arena

Vid södra entrén till Linköpings Arena bygger vi en ny högstadieskola samt diverse lokaler. Nu är fasad klar till skoldelen och ställningen har plockats ner. Det enda som återstår är ett par plåtdetaljer. Invändigt pågår montering av beslag samt städning. På tornen är ytterväggarna monterade och arbetet fortsätter med innerväggar samt montering av ytpapp på taken. Även markplaneringen har påbörjats denna månad med konstgräsplan, pergola och konstkuber. För mer information om projektet se: http://www.botrygg.se/nyproduktion/aktuella-projekt/linkoping/arena-linkoping/

Botryggs rapport från bygget, juli: Adjunkten förskola

Botrygg har fått uppdraget att bygga en ny skolenhet i kvarteret Adjunkten. Skolan byggs i två plan med stora ljusa samlingsrum, flera mindre grupprum samt en ateljé och ett mottagningskök. Verksamheten startar hösten 2016 och kommer att kunna ta emot 50 elever. På bygget är grunden lagd och murning av ytterväggar samt förberedelser inför montering av takstolar pågår. För mer information om projektet se: http://www.botrygg.se/nyproduktion/aktuella-projekt/linkoping/adjunkten-skolenhet/