Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

20 februari 2013

Riksdagen på besök hos Botrygg


I måndags hade Linköpingskontoret besök från riksdagen. Det var Oskar Öholm (M), Finn Bengtsson (M) och Anders Norlén (M) som kom för att diskutera frågan om bullernivåer som bland annat har påverkat planeringen av våra nya bostäder i Övre Vasastaden i Linköping.

Ni känner säkert till bakgrunden: Naturvårdsverket har en bedömningsgrund och Boverket en annan när det kommer till maximalt tillåtna bullernivåer. Moderaterna vill införa en tydligare bedömning för att underlätta beslutstagande och det var det som diskuterades på mötet.

Vi är nöjda över att frågan tas upp för diskussion och håller med Oskar Öholm i att det är dags att införa enhetliga riktlinjer. Det förenklar inte bara för oss byggföretag utan även för beslutsfattarna. Det var därför glädjande att Oskar på mötet berättade att regeringen tillsatt en utredning som ska se över just detta.

Läs mer på vår hemsida: http://www.botrygg.se/5763/riksdagsbesok-hos-botrygg/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar