Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

21 februari 2013

Botrygg vill bygga cykelparkeringar


Vi strävar hela tiden efter att förbättra situationen för våra hyresgäster. Som en del i det arbetet har vi ansökt om bygglov för att uppföra ett antal takförsedda cykelparkeringar och sophus i anslutning till våra fastigheter runt om i Linköping. Varje bygge omfattar ca tio kvadratmeter vilket i de flesta fall är klart under en procent av fastighetens totala byggrätt.

Nu har Linköpings bygg- och miljönämnd sagt nej med hänvisning till en ovanligt bokstavstrogen regeltolkning. Marken där cykelparkeringarna och sophusen skulle uppföras är förvisso punktprickad, men enligt PBL ska bygglov ändå utfärdas vid mindre avvikelser.

Om inte 0,09-0,85 procent ska räknas som ”mindre” avvikelse kan man undra varför PBL överhuvudtaget ska öppna för att avvikelser ska tillåtas. Beslutet känns än tråkigare eftersom det hindrar oss från att fortsätta öka våra hyresgästers standard och komfort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar