Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

28 februari 2013

Botrygg får bygga skola i Kallerstad Arena


Det har varit en het potatis under vintern: vårt förslag om att utnyttja en del av Linköpings nya fotbollsarena till skolverksamhet har blivit föremål för allehanda hinder och regeltolkningar. Förslaget fanns inte med i projektets ursprungliga detaljplan vilket har skapat oproportionerliga problem. Men i dagarna blev det trots allt klart att Linköpings kommun tillåter en prövning av ändringen i detaljplanen vilket såklart är mycket glädjande.

Att inte utnyttja möjligheten att bygga lokaler anpassade för en hyresgäst vars verksamhet bland annat är att bedriva undervisning i fotboll i en nybyggd fotbollsarena hade varit märkligt i en kommun där man hävdar att ”idéer blir verklighet”. Nu slipper vi förhoppningsvis lägga fokus på det som varit och kan i stället blicka fram mot invigningen av en ny vacker arena med en förenlig verksamhet på dagtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar