Botrygg

Botrygg bygger och förvaltar fastigheter. Här berättar vi om stort och smått ur vår vardag.

18 december 2014

Botryggs rapport från bygget, december: Ullstämma Förskola


Markarbetet fortsätter på Ullstämmas förskola. Gräsmattorna är lagda och vi har skapat områden med gräsbeklädda kullar för kreativ lek samt planterat träd och buskar. Vi har även påbörjat asfalteringen av gång- och cykelstigar. Inomhus har vi startat monteringen av kök samt mattläggning och kakling. Redan i mitten av januari är det dags för förskolan att flytta in. Verksamheten består av fyra avdelningar och kommer att ha plats för 72 barn.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/projekt/rymdattacken-1/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar